kontakt
 Dopravu zabezpečuje
DPDVážení zákazníci, na základe našich niekoľkoročných skúseností s predajom biokrbov, sme pre vás pripravili odpovede na vaše najčastejšie otázky.ČO JE BIOKRB?

je bezkomínový krb, na použitie v priestoroch bez možnosti budovania komína, palivom v biokrbe je bioalkohol, ktorý odhára žltým plápolajúcim plameňom produkujúcim sálavé príjemné teplo ( 2-6 kW/h ) v závislosti od počtu a veľkosti horákov a plameňa. Biokrby môžu byť závesné, zabudovateľné alebo voľne stojace.
 


NAOZAJ VYKÚRI PRIESTOR?

samozrejme, ako každý skutočný oheň, aj plameň v biokrbe odovzdáva priestoru v ktorom je umiestnený príjemné teplo, cirkulujúce smerom zhora nadol. Biokrby majú dekoračný charakter, nie sú vhodné ako jediný a stály zdroj vykurovania. Teplo odovzdané do miestnosti cca 50 m3 zvýši reálne teplotu o 2-8 °C v závislosti od tepelných strát (vonkajšia teplota, otvorený priestor..). Tepelný výkon a tým pádom aj spotrebu paliva si regulujete sami pomocou regulačných klapiek ohnísk.


AKO VYZERÁ PLAMEŇ?

oheň v biokrbe je po zapálení spočiatku namodralý, po 10-15 min nahriatia paliva sa sfarbí na oranžovo a odhára plápolaním. Veľkosť plameňa závisí od nastavenia klapky na ohnisku. Doporučujeme prvých 5 minút nechať klapku otvorenú na maximum, aby došlo k správnemu nahriatiu paliva, čím sa zabezpečí správne odháranie a sfarbenie plameňa.
 


JE PREVÁDZKA BIOKRBU FINANČNE NÁROČNÁ?

náklady na kúrenie sú rôzne a závisia od počtu ohnísk, veľkosti plameňa, doby horenia. Čím je plameň väčší tým je rýchlejšia spotreba paliva. Orientačne je to cca 0,50€/h.


AKO POUŽIŤ PALIVO?

palivo sa vlieva pomocou lievika, opatrne, aby nedošlo k pozatekaniu mimo ohniska ( dospodu, po vnútornom priestore krbu mimo ohniska). Ak sa rozleje, je nutné všetko rozliate palivo dôkladne vytrieť a odstrániť! Palivo sa vlieva do nádoby ohniska cca 1cm pod horný okraj ohniska, nikdy nenalievajte palivo doplna! Palivo sa zapáli jemným dotykom plamienka zapaľovača na hladinu paliva. Vhodné na zapálenie sú aj krbové zápalky.


RIZIKO POPÁLENIA?

tým, že biokrby sú otvorené ohniská bez skla, môže plameň popáliť. Avšak plameň z bioalkoholu nie je tak horúci ako plameň napr. z dreva. Pri letmom dotyku ruky s ohňom nenastane okamžité popálenie, tento oheň používajú aj iluzionisti pri ohňových šou. Nedoporučujeme však toto skúšať. V každom prípade nenechávajte horiaci biokrb bez dozoru.


DÁ SA BIOKRB DODATOČNE UZAVRIEŤ SPREDU SKLOM?

dá sa, je treba použiť kalené sklo. Tieto zásahy do biokrbov my nerealizujeme. Ak sa na prednú stranu biokrbu montuje sklo, nesmie zakrývať celý otvor biokrbu, pretože by sa k plameňu nedostával kyslík potrebný k jeho správnemu odháraniu. Sklo sa môže použiť maximálne do polovice výšky otvoru ohniska. Takéto úpravy však sťažujú nalievanie paliva do ohniska. Sklo je nahrievané sálavým teplom plameňa a po určitom čase horenia dosiahne sklo vyššiu teplotu ako samotný plameň, takže môže dôjsť k popáleninám horším, ako pri letmom kontakte s priamym plameňom. Z praktických dôvodov sklo neodporúčame.


VZNIKÁ PRI HORENÍ ZÁPACH?

počas horenia kvalitného bioalkoholu (liehový výrobok upravený denaturáciou),skoro vôbec necítiť zápach. Môže sa objaviť v konečnej fáze odhárania paliva, keď pri konci horenia odhárajú zbytky denaturačných zložiek a tieto na chvíľku vytvoria zápach, ktorý stačí jednoducho odstrániť prevetraním miestnosti. Počas prevádzky biokrbu odporúčame miestnosť chvíľkovo prevetrať, aby sa vzduch v miestnosti okysličil. Plameň biolkoholu spotrebuje kyslík v miestnosti asi ako pri varení v kuchyni spotrebuje plynový horák. Pri horení bioliehu vzniká vodná para H2O a oxid uhličitý CO2, čo sú látky, ktoré vznikajú pri výdychu človeka.


NEDOKONALÉ ODHÁRANIE?

môže nastať pri nízkom tlaku vzduchu a vtedy sa môže objaviť zápach, ktorý inak nie je citeľný, plameň má vtedy aj po nahriatí namodralú farbu a je nižší. Pri nedokonalom odháraní sa môžu do vzduchu dostať nevyhorené častice a tieto možu mať špecifický zápach. V prípade umiestnenie horáka v priestore studenej steny môže pomôcť zvýšenie teploty v ohnisku jeho obloženie izolačnými materiálmi na báze keramičitých materiálov. Odporúčame pred zapálením paliva prevetrať miestnosť a okysličiť v nej vzduch, aby bolo zabezpečené dokonalé odháranie paliva.


NA AKÝ PODKLAD JE MOŽNÉ BIOKRB UMIESTNIŤ?

biokrb je potrebné umiestniť na nehorľavom a pevnom podklade. V prípade potreby odizolovania zadnej steny biokrbu od podkladovej steny (tapeta, sadrokartón, drevotrieska...) použite niektorý z materiálov dostupných v stavebninách ( ako napr.Grenaisol, Superizol..a pod.).


DÁ SA ZÁVESNÝ BIOKRB ZABUDOVAŤ?

dá sa, na zabudovanie je nutné použiť nehorľavé žiaruvzdorné materiály dostupné v stavebninách (Grenaisol, Superizol, žiaruvzdorný sadrokartón,...)


MATERIÁL BIOKRBU?

materiály biokrbov sú vyrábané zväčša z ocele upravenej práškovaním farbami odolávajúcimi teplotám až 400°C, ďalej sa používa nerezový plech, kalené sklo a pod.


AKO PREDÍSŤ PRÍPADNÉMU POŠKODENIU BIOKRBU?

Krb je treba čistiť jemnými materiálmi napr. handričkou, saponátom, nie čističmi s obsahom zrniek. K poškodeniu farby biokrbu môže dôjsť nesprávnym použitím ako napr.:
-použitím nesprávneho paliva (nikdy nepoužívajte olejové palivá!!), do biokrbov sú určené jedine palivá na báze bioalkoholu
-nesprávnym uložením dekorácií...nikdy neukladajte dekoračné kamene alebo polienka cez oheň, ani ich neprikladajte úplne k zadnej strane biokrbu
-dlhodobým pôsobením hoci aj jemného prievanu, kedy je oheň nasmerovaný na zadnú stranu biokrbu a tým dôjde k opáleniu farby
-nesprávnym umiestnením ohniska...otvor v ohnisku má byť natočený smerom ku vám, aby bol plameň čo najďalej od zadnej strany ohniskaAKÉ DEKORÁCIE DO BIOKRBU?

na dekorovanie sú vhodné dekoračné kamene prírodné alebo keramické, krásne vyniknú a dokonalú imitáciu skutočného krbu dotvoria keramické polienka odolné vysokým teplotám. Dekorácie neumiestňujte priamo do ohňa. Nezabúdajte nato, že aj po vyhasnutí plameňa ostávajú dekorácie horúce, nedotýkajte sa ich bezprostredne po vyhasnutí plameňa, nechajte ich niekoľko minút chladnúť.


JE KRAJINA PÔVODU NAMI PREDÁVANÝCH BIOKBOV  ČÍNA?

NIE! nami predávané biokrby sú vyrobené v krajinách EÚ, výrobcami používajúcimi najnovšie technológie a postupy výroby s použitím vysokokvalitných materiálov, zabezpečujúcich dlhú životnosť výrobkov.