kontakt
 Dopravu zabezpečuje
DPD


Vážení zákazníci, na základě našich několikaletých zkušeností s prodejem biokrbů, jsme pro vás připravili odpovědi na vaše nejčastější dotazy.CO JE BIOKRB?

je bezkomínový krb, pro použití v prostorách bez možnosti budování komína, palivem v biokrbu je biolíh, který hoří žlutým plápolajícím plamenem produkujícím sálavé příjemné teplo (2-6 kW / h) v závislosti na počtu a velikosti hořáků a plamene. Biokrby mohou být závěsné, vestavné nebo volně stojící.
 


OPRAVDU VYTOPÍ PROSTOR?

samozřejmě, jako každý skutečný oheň, i plamen v biokrbů odevzdává prostoru ve kterém je umístěn příjemné teplo, cirkulující směrem shora dolů. Biokrby mají dekorační charakter, nejsou vhodné jako jediný a stálý zdroj vytápění. Teplo odevzdané do místnosti cca 50 m3 zvýší  teplotu o 2-8 ° C v závislosti na tepelních ztrátach (venkovní teplota, otevřený prostor ..). Tepelný výkon a tím pádem i spotřebu paliva si regulujete sami pomocí regulačních klapek ohnisek.

JAK VYPADÁ PLAMEN?

oheň v biokrbu je po zapálení zpočátku namodralý, po 10-15 min nahřátí paliva se zbarví oranžově a hoří plápoláním. Velikost plamene závisí na nastavení klapky na ohništi. Doporučujeme prvních 5 minut nechat klapku otevřenou na maximum, aby došlo ke správnému nahřátí paliva, čímž se zajistí správné hoření a zbarvení plamene.
 


JE PROVOZ BIOKRBU FINANČNĚ NÁROČNÝ?

náklady na topení jsou různé a závisí na počtu ohnisek, velikosti plamene, doby hoření. Čím je plamen větší tím je rychlejší spotřeba paliva. Orientačně je to cca 12 CZK / h.


JAK POUŽÍŤ PALIVO?

palivo se vlévá pomocí nálevky, opatrně, aby nedošlo k pozatékaní mimo ohniska (dospodu, po vnitřním prostoru krbu mimo ohniska). Pokud se rozlije, je nutné vše rozlité palivo důkladně vytřít a odstranit! Palivo se vlévá do nádoby ohniska cca 1cm pod horní okraj ohniska, nikdy nelijte palivo doplna! Palivo se zapálí jemným dotykem plamínku zapalovače na hladinu paliva. Vhodné k zapálení jsou i krbové zápalky.


RIZIKO POPÁLENÍ?

tím, že biokrby jsou otevřené ohniska, může plamen popálit. Avšak plamen z bioalkoholu není tak horký jako plamen např.. ze dřeva. Při letmém dotyku ruky s ohněm nenastane okamžité popálení, tento oheň používají také iluzionisti při ohňových show. Nedoporučujeme však toto zkoušet. V každém případě nenechávejte hořící biokrb bez dozoru.


DÁ SE BIOKRB DODATEČNĚ UZAVŘÍT ZEPŘEDU SKLEM?

dá se, je třeba použít kalené sklo. Tyto zásahy do biokrbů my neprovádíme. Pokud se na přední stranu krbu montuje sklo, nesmí zakrývat celý otvor krbu, protože by se k plameni nedostával kyslík potřebný k jeho správnému heření. Sklo lze použít maximálně do poloviny výšky otvoru ohniště. Takové úpravy však stěžují nalévání paliva do ohniště. Sklo je ohřívané sálavým teplem plamene a po určitém čase hoření dosáhne sklo vyšší teplotu než samotný plamen, takže může dojít k popáleninám horším, než při letmém kontaktu s přímým plamenem.

VZNIKÁ PŘI HOŘENÍ ZÁPACH?

během hoření kvalitního bioalkoholu (lihový výrobek upravený denaturací), skoro vůbec necítit zápach. Může se objevit v konečné fázi hoření paliva, když při konci hoření dohořívají zbytky denaturačních složek a tyto na chvilku vytvoří zápach, který stačí jednoduše odstranit provětráním místnosti. Během provozu krbu doporučujeme místnost chvilkově provětrat, aby se vzduch v místnosti okysličovat. Plamen biolkoholu spotřebuje kyslík v místnosti asi jako při vaření v kuchyni spotřebuje plynový hořák. Při hoření biolihu vzniká vodní pára H2O a oxid uhličitý CO2, což jsou látky, které vznikají při výdechu člověka.


NEDOKONALÉ HOŘENÍ?

může nastat při nízkém tlaku vzduchu a tehdy se může objevit zápach, který jinak není citelný, plamen má tehdy i po nahřátí namodralou barvu a je nižší. Při nedokonalém hoření se mohou do vzduchu dostat neshořené částice a tyto mohou mít specifický zápach. V případě umístění hořáku v prostoru studené stěny může pomoci zvýšení teploty v topeništi jeho obložení izolačními materiály na bázi keramičitých materiálů. Doporučujeme před zapálením paliva provětrat místnost a okysličit v ní vzduch, aby bylo zajištěno dokonalé odhořívání paliva.


NA JAKÝ PODKLAD JE MOŽNÉ BIOKRB UMÍSTIT?

biokrb je třeba umístit na nehořlavém a pevném podkladu. V případě potřeby odizolování zadní stěny krbu od podkladové stěny (tapeta, sádrokarton, dřevotříska ...) použijte některý z materiálů dostupných ve stavebninách (jako napr.Grenaisol, Superizol .. apod.).


DÁ SE ZÁVĚSNÝ BIOKRB ZABUDOVAT?

dá se, na zabudování je nutné použít nehořlavé žáruvzdorné materiály dostupné ve stavebninách (Grenaisol, Superizol, žáruvzdorný sádrokarton, ...)


MATERIÁL BIOKRBU?

materiály biokrbů jsou vyráběny většinou z oceli upravené práškováním barvami odolávajícími teplotám až 400 ° C, dále se používá nerezový plech, kalené sklo a pod.


JAK PŘEDEJÍT PŘÍPADNÉMU POŠKOZENÍ BIOKRBU?
 
Krb je třeba čistit jemnými materiály např.. hadříkem, saponátem, ne čističi s obsahem zrnek. K poškození barvy biokrbu může dojít nesprávným použitím jako např.:
-použitím nesprávného paliva (nikdy nepoužívejte olejové paliva!), do biokrbů jsou určeny jedině paliva na bázi bioalkoholu
-nesprávným uložením dekorací ... nikdy neukládejte dekorační kameny nebo polínka přes oheň, ani je nepřikládejte úplně k zadní straně krbu
-dlouhodobým působením byť jemného průvanu, kdy je oheň nasměrován na zadní stranu krbu a tím dojde k opálení barvy
-nesprávným umístěním ohniště ... otvor v ohništi má být natočen směrem k vám, aby byl plamen co nejdále od zadní strany ohniště


JAKÉ DEKORACE DO BIOKRBU?

na dekorování jsou vhodné dekorační kameny přírodní nebo keramické, krásně vyniknou a dokonalou imitaci skutečného krbu dotvoří keramické polínka odolné vysokým teplotám. Dekorace neumísťujte přímo do ohně. Nezapomínejte nato, že i po vyhasnutí plamene zůstávají dekorace horké, nedotýkejte se jich bezprostředně po vyhasnutí plamene, nechte je několik minut schladnout.


JE ZEMĚ PŮVODU NÁMI PRODÁVANÝCH BIOKBU ČÍNA?

NE! námi prodávané biokrby jsou vyrobeny v zemích EU, výrobci používajícími nejnovější technologie a postupy výroby s použitím vysoce kvalitních materiálů, zajišťujících dlouhou životnost výrobků.